به وب سایت گروه تجاری آب اوان خوش آمدید

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، کلینیک تخصصی آب اوان

۳۳۵۷۶۶۰۲ (۰۲۸)
info[at]evanab.com

انواع شیرآلات میراب » شیرهای پروانه ای بدون فلنج (پروانه ای ویفری)

شیرهای پروانه ای بدون فلنج اهرمی

شیرپروانه ای بدون فلنج با اهرم

DN: 50-200 mm
PN: 6-16 bar ANSI
Class 150