به وب سایت گروه تجاری آب اوان خوش آمدید

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، کلینیک تخصصی آب اوان

۳۳۵۷۶۶۰۲ (۰۲۸)
info[at]evanab.com

انواع شیرآلات میراب » شیرهای پروانه ای بدون فلنج (پروانه ای ویفری)

شیرهای پروانه ای بدون فلنج با عملگر برقی

DN: 50-600 mm
PN: 6-16 bar
ANSI Class 150