به وب سایت گروه تجاری آب اوان خوش آمدید

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، کلینیک تخصصی آب اوان

۳۳۵۷۶۶۰۲ (۰۲۸)
info[at]evanab.com

  1.  پمپ های سیرکولاتور در سیستمهای حرارتی برای به جریان انداختن آب گرم مورد استفاده قرار می گیرد.
  2.  پمپ های یک طبقه افقی از نوع مکش مارپیچی در تأسیسات مکانیکی استفاده می شود.
  3. پمپ های سانتریفوژ فشار قوی در آبرسانی استفاده می شود.
  4.  پمپ های شناور در چاههای عمیق استفاده می شود.
  5.  پمپ های لجن کش در سیستمهای فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.