به وب سایت گروه تجاری آب اوان خوش آمدید

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، کلینیک تخصصی آب اوان

۳۳۵۷۶۶۰۲ (۰۲۸)
info[at]evanab.com

لطفا نکات زیر را برای نگهداری در انبار رعایت فرمایید.


۱- شیر هوای میراب را تا قبل از زمان نصب در بسته بندی کار خانه نگهداری نمایید.
۲- شیر تخلیه هوا میراب را در محل خشک ودور از تابش خورشید و عاری از گرد وغبار نگهداری نمایید .
۳- در صورتیکه شیر هوا بیش از مدت ۲سال در انبار نگهداری شده باشد ، لازم است مجددا تست وکنترل گردد.


ب- لطفا نکات زیر را در موقع نصب رعایت فرمایید:
۱- برای جلوگیری از یخ زدگی ، شیر هوای میراب باید درون حوضچه ویا داخل محل سر پوشیده نصب شود.
۲- برای عملکرد صحیح لازم است شیر هوای میراب بطور عمودی وتراز نصب شود ،در غیر اینصورت بدلیل گیر کردن گلوله شناور به راهنما ، عملکرد صحیحی نخواهد داشت.
۳- لازم است یک شیر کشوئی در زیر شیر هوا تک محفظه دو روزنه میراب برای قطع سیال در مواقع ضروری نصب شود.
۴- قبل از نصب شیر هوا باید داخل لوله تمییز گردد.
۵- برای آببندی بین شیر هوا و فلنج لوله باید از واشر لاستیکی تخت استفاده نمود.
۶- پیچ های اتصال شیر تخلیه هوای میراب به لوله باید بطور یکنواخت وضربدری محکم شوند.


لطفا نکات زیر را پس از نصب شیر رعایت فرمائید:
۱- شیر کشویی زیر شیر هوا را با دقت باز نموده تا شیر هوا پر شود .
۲- در صورت رسیدن فشار به  ۰٫۳ اتمسفر ، باید شیر هوا آببندی شود.
۳- برای جلوگیری از بستن غیرضروری و هماهنگ نشده شیر کشویی نصب شده در زیر شیر هوا ، توصیه می شود فلکه آن برداشته شود.
۴- در صورت انجام کامل موارد بالا ، شیر آماده بهره برداری می باشد.
۵- لازم است هر شش ماه یکبار، عملکرد و آببندی شیر هوا مورد بازرسی قرار گیرد.
* در صورت نیاز به بازرسی و یا تعمیر می توانید با بخش تعمیر در همین سایت تماس حاصل فرمایید.