اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

قزوین، بلوار نوروزیان
‌ نبش حکمت ۲۰ . پلاک ۱۳۸ طبقه ۳ واحد ۷

تماس : ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۵
info[at]evanab.com

پمپ گریز از مرکز پمپیران

پمپ های گریز از مرکز پمپیران با هد و ارتفاع های متنوع برای کلیه مصارف حداکثر ارتفاع تا 90 متر