اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، اندیشه نوین آب اوان

آشنایی با شیر فشارشکن ، نحوه نصب شیر فشارشکن میراب

آشنایی با شیر فشارشکن ، نحوه نصب شیر فشارشکن میراب

دستورالعمل نگهداری ، نصب و بهره برداری شیر فشارشکن میراب

۱ شرح وظیفه  شیر فشارشکن
شیر فشارشکن تولیدی شرکت میراب از نوع بشقابی ، دیافراگمی ، مجهز به پایلوت بوده و دارای عملکرد هیدرولیکی می باشد . این شیر بدون وابستگی به مقدار جریان عبوری ، فشار متغییر ورودی را به فشار ثابت و کمتر در قسمت خروجی تبدیل می نماید. در صورتی که هیچ گونه برداشتی در قسمت پایین دست شیر انجام نشود ، شیر کاملا بسته می شود . در این حالت فشار پایین دست ، به اندازه فشار تنظیم شده خواهد بود.
شیر فشارشکن میراب از دو قسمت شیر اصلی و مدار فرمان تشکیل شده است.


شیر اصلی تشکیل شده است از :

 بدنه(۱) ، درپوش(۲) ، مجموعه متحرک دیسک(۳) ، دیافراگم(۴) ، سیت آب بندی(۵)

توسط نیروی فنر و وزن مجموعه متحرک دیسک ، شیر اصلی در حالتی که فاقد فشار است در وضعیت بسته قرار می گیرد.


نقاط مختلف شیرآلات تحت فشارهای زیر قرار دارد :
A فشار بالا دست
B فشار پایین دست
C فشار کنترل

۲-۱ نگهداری درانبار شیر فشارشکن
شیر باید قبل از نصب حتی المکان با بسته بندی کارخانه نگهداری شود
شیر در محل خشک و دور از تابش خورشید و عاری از گرد و غبار نگهداری شود

۲- نصب شیر فشارشکن
شیر را از بسته بندی جدا نموده و لوله را بازرسی کرده و داخل آن را از وجود اشیاء احتمالی پاک نمایید .
توجه : جهت فلش جریان روی شیر باید ، با جهت جریان درلوله هماهنگی داشته باشد .
- اختلاف فشار بین بالادست و پایین دست شیر باعث ایجاد نیرو به جلو می گردد ، لذا در اینجا تقویت و پشتیبانی لوله ضروری است .
- دراطراف شیر باید فضای کافی جهت مانور و انجام تعمیرات احتمالی وجود داشته باشد .
- درصورت نصب شیر در فضای آزاد باید از تاثیر مستقیم عوامل جوی جلوگیری کرد
- درموقع نصب ، فاصله دو فلنچی که شیر بین آنها قرارمی گیرد حداقل
۲۰mm بیشتر از طول کل شیر باشد تا هنگام قرارگرفتن سطوح پیشانی ، شیر صدمه ندیده و جا برای قرارگرفتن گاسگیت ها وجود داشته باشد .
- فلنچ لوله ها باید نسبت به یکدیگر موازی و در یک امتداد باشند .
- پیچ ها باید یکنواخت وبطور صلیبی محکم نمود .
1)
  شیر قطع و وصل
2) صافی(حداکثر مش
۲mm)
3) شیر فشارشکن
4) قطعه قابل اتصال
5) شیر هوا

تذکر:  در موقع نصب دو عدد شیر فشارشکن بطور موازی درمدار بای پاس شیرآلات زیر باید نصب شود .
- در بالادست یک شیر قطع و وصل و یک عدد صافی
- در پایین دست یک قطعه جداکننده ویک عدد شیر قطع و وصل
درمواقعی که برای ایجاد اختلاف فشار زیاد از دو عدد شیر فشارشکن استفاده می کنند می توانید آنها را بلافاصله به هم وصل نمائید.

شیر فشارشکن میراب