اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

قزوین، بلوار نوروزیان
‌ نبش حکمت ۲۰ . پلاک ۱۳۸ طبقه ۳ واحد ۷

تماس : ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۵
info[at]evanab.com

راهنمای انتخاب شیرآلات صنعت آب و بهره‌برداری از آن‌ها

راهنمای انتخاب شیرآلات صنعت آب و بهره‌برداری از آن‌ها

آشنایی با شیرآلات صنعت آب ، مروری بر شیرآلات صنعت آب

شيرآلات صنعت آب متعلقاتي از سامانه هاي انتقال و توزيع آب هستند كه با وجـود طيـف وسـيع فقـط 13 درصـد بـازار جهـاني شيرآلات صنعتي را تشكيل ميدهند كه عمدتا براي كنترل جريان ، فشار و هوا به كار مـيرونـد. قطـع و وصـل جريـان، كنتـرل بـده، انحراف جريان، كنترل فشار و يا تخليه هوا از اهم عملكرد شيرها هستند.لازم به توضيح اسـت شيرآلات صنعت آب با توجه به ماهيت خاص، با ساير شيرآلاتي كه در صنعت نفت، پتروشيمي، نيروگاهي و ... استفاده ميشـوند تفـاوتهـايي دارند.

طبقه بندي شیرآلات صنعت آب از نظر مكانيزم و انرژي مورد نياز جهت عملكرد آنها

شیرآلات صنعت آب از نظر انرژي به كار رفته جهت به كار انداختن آنها به سه دسته كلي تقسيم ميشوند:

شيرهاي دستي : به شيرهايي كه در آنها انرژي مورد نياز براي به كار انداختن شير توسط انسان تامين ميشود شير دستي مـيگوينـد

شيرهاي با محرك الكتريكي، پنوماتيكي و يا هيدروليكي : شيرهاي با محرك الكتريكي (شيرهاي برقي) و شيرهاي پنوماتيكي و هيدروليكي، شيرهايي ميباشند كه بـراي بـه كـار انـداختن آنها، انرژي توسط نيروي انسان تامين نشده و انرژي از خارج سامانه اعمال ميشود.

 شيرهاي اتوماتيك يا خودكار : شيرهايي ميباشند كه براي عملكرد آنها انرژي لازم از خود سامانه (مانند انرژي موجود در خطوط لوله انتقال آب) تامين ميشود

شیرآلات صنعت آب را به انواع زير ميتوان تقسيم نمود.

  • شيرهاي قطع و وصل
  • شيرهاي كنترل دستي و يا محركدار شبكه ها و خطوط انتقال
  • شيرهاي كنترل دستي و يا محركدار سدها و ورودي مخازن
  • شيرهاي كنترل اتوماتيك (پيلوتدار)
  • شيرهاي يكطرفه
  • شيرهاي شناور
  • شيرهاي هوا
  • شيرهاي آتشنشاني
  • شيرهاي حفاظت از شكستگي خط لوله
  • شيرهاي مخصوص ايستگاههاي پمپاژ

محركهاي شیرآلات صنعت آب عبارتند از

محركهاي الكتريكي

محركهاي پنوماتيكي

محركهاي هيدروليكي

شرکت اندیشه نوین آب اوان نمایندگی انحصاری شرکت میراب در استان قزوین می باشد

کاربر گرامی با کلیک روی آیکون زیر می توانید راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب را دانلود فرمایید

راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره‌برداری از آن‌ها - نشریه شماه 529

میتوانید این نشریه را با کلیک روی آیکون زیر دانلود کنید

 

راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب