به وب سایت گروه تجاری آب اوان خوش آمدید

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، کلینیک تخصصی آب اوان

۳۳۵۷۶۶۰۲ (۰۲۸)
info[at]evanab.com

سایز ۵۰ میلی متر معادل ۲ اینچ است.
سایز ۶۵ میلی متر معادل 2.5 اینچ است.
سایز ۸۰ میلی متر معادل ۳ اینچ است.
سایز ۱۰۰ میلی متر معادل ۴ اینچ است.
سایز ۱۲۵ میلی متر معادل ۵ اینچ است.
سایز ۱۵۰ میلی متر معادل ۶ اینچ است.
سایز ۲۰۰ میلی متر معادل ۸ اینچ است.
سایز ۲۵۰ میلی متر معادل ۱۰ اینچ است.
سایز ۳۰۰ میلی متر معادل ۱۲ اینچ است.