اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

قزوین، بلوار نوروزیان
‌ نبش حکمت ۲۰ . پلاک ۱۳۸ طبقه ۳ واحد ۷

تماس : ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۵
info[at]evanab.com

شیر کنترل اتوماتیک چیست ، آشنایی با شیر کنترل اتوماتیک

شیر کنترل اتوماتیک چیست ، آشنایی با شیر کنترل اتوماتیک

شیر کنترل اتوماتیک چیست ؟ آشنایی با شیر کنترل اتوماتیک شرکت میراب

شیرکنترل اتوماتیک میراب به عنوان شیر تنظیم و کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد.طراحی بدنه این شیر کج یا افقی بوده و فرم داخل آنها مناسب برای عبور جریان می باشد. داخل و خارج بدنه ها با پوشش اپوکسی رنگ می شود.این شیر ها با جریان آب کنترل می شوند.

محدوده کاربرد شیر کنترل اتوماتیک :

مناسب برای آب خام و آشامیدنی تا دمای 70 درجه سانتی گراد

توضیح 1 :

در زمان تعيين سایز شير کنترل اتوماتيک سایز خط لوله نقش چندان مهمی ندارد بلکه حداقل و حداکثر دبی عبوری سيال معک اصلی انتباب سایز شير می باشد.

توضیح 2 :

وجود ناخالصی و ذرات زیاد در آب باعث ایجاد رسوب در لوله های مدار فرمان و اختلال در عملکرد شير کنترل اتوماتیک می گـردد. بنـابراین در چنين شرایطی نصب صافی قبل از شير و همچنين بازبينی و سرویس متداوم صافی مدار فرمان توصيه می گردد

توضیح 3 :

جهت عملکرد مناسب شير کنترل اتوماتیک ، لزوما حداقل اختلاف فشار5 متر سـتون آب  معـادل 0.5 بـار بـين فشـار ورودی و خروجـی مـورد نيـاز می باشد.


شیر کنترل اتوماتیک

شرکت اندیشه نوین آب اوان نمایندگی انحصاری شرکت میراب در استان قزوین آماده ارائه خدمات مشاوره و فروش به هم میهنان عزیز می باشد