اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

قزوین، بلوار نوروزیان
‌ نبش حکمت ۲۰ . پلاک ۱۳۸ طبقه ۳ واحد ۷

تماس : ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۵
info[at]evanab.com

شیر گلوب میراب ، آشنایی با شیر گلوب ، انواع شیر گلوب

شیر گلوب میراب ، آشنایی با شیر گلوب ، انواع شیر گلوب

شیر گلوب ( GLOBE VALVE ) میراب چیست ؟ آشنایی با شیر گلوب ، کاربرد شیر گلوب

یکی از پرکاربردترین شیرهای صنعتی شیر گلوب می باشد که به منظور کاهش جریان و فشار سیال مورد استفاده قرار می گیرند ، به عبارت دیگر شکل هندسی داخل بدنه و نوع حرکت قطعه مسدود کننده امکان کنترل جریان سیال را در این نوع شیر فراهم می سازد.

مشخصات عمومی شیر گلوب :

 • نوع وظیفه عملکرد هیدرولیکی : به طور اساسی به منظور کنترل مولفه های هیدرولیکی سیال
 • نوع حرکت قطعه مسدود کننده : حرکت خطی که باعث بالا و پایین رفتن دیسک می گردد.
 • نوع اتصال به خط لوله : رزوه ای، جوشی و فلنجی
 • نوع محرک : دستی ، پنوماتیک ، برقی و هیدورولیک
 • نوع مجرای عبور سیال : کامل یا کوچکتر از ورودی

ویژگیهای طراحی شیر گلوب 

 • مسیر جریان سیال غیر مستقیم با دو چرخش 90 درجه
 • وجود قطعه مسدود کننده موازی با مسیر حرکت سیال
 • دارای طراحی محور بالا رونده
 • دارای نوع آب بندی فلز به فلز و فلز به غیر فلز
 • دارای قطعه مسدودکننده به شکل بشقابی (دیسکی)
 • دارای قابلیت  کنترل مطلوب در محدوده 20 تا 80 درصد گشودگی
 • دارای طرح آب بندی از یک طرف

انواع شیر گلوب 

3-1 طرح بدنه مستقیم (  straight psttern ) شیر گلوب :

در این طرح قطعه مسدود کننده نسبت به محور خط لوله متعامد می باشد بنابراین جریان سیال طی دو مرحله چرخش 90 درجه از بدنه شیر عبور می نماید که موجب افت فشار قابل ملاحظه خواهد شد.

 

مزایا شیر گلوب :

 • دارای قابلیت کنترل مطلوب پارامترهای سیال
 • قابلیت آب بندی بالا
 • تنظیم خودکار موقعیت قرارگیری دیسک نسبت به نشیمن گاه بدنه با توجه به طرح اتصال محور و دیسک
 • امکان نصب عملگرهای پنوماتیک ، برقی و هیدرولیک

محدودیت های شیر گلوب :

 • اندازه وجه تا وجه بالا خصوصا در مورد ابعاد بزرگ
 • وزن زیاد
 • گشتاور مورد نیاز بالا
 • باز ماندن شیر در صورت هرگونه شکست اتصال محور به قطعه مسدود کننده

3-2 ویژگی های طرح بدنه مایل ( Y Pattern) شیر گلوب :

با توجه به شکل بدنه در این طرح ، حرکت قطعه مسدود کننده و محور نسبت به خط مرکز لوله دارای زاویه 45 تا 60 درجه می باشد بنابریان حرکت سیال بسیار ملایمتر از بدنه شیر عبور می نماید و این امر باعث افت فشار کمتری نسبت به نمنه بدنه مستقیم خواهد شد.

 

مزایا شرکت گلوب :

 • دارای قابلیت کنترل مطلوب
 • قابلیت آب بندی بالا
 • دارای افت فشار نسبتا کم
 • تنظیم خودکار موقعیت قرارگیری دیسک نسبت به نشمین گاه بدنه با توجه به طرح اتصال محور و دیسک
 • امکان نصب عملگرهای پنوماتیک ، برقی و هیدرولیک
 • عکس شیر گلوب میراب

محدودیت های شیر گلوب :

 • اندازه وجه تا وجه بالا خصوصا در مورد ابعاد بزرگ
 • وزن زیاد
 • گشتاور مورد نیاز بالا
 • باز ماندن شیر در صورت هرگونه شکست اتصال محور به قطعه مسدودکننده

3-3 طرح بدنه با زاویه 90 درجه (Angle Pattern ) شیر گلوب 

با توجه به شکل بدنه در این طرح بخش ورودی و خروجی نسبت به یکدیگر دارای زاویه 90 درجه می باشد بنابرین حرکت سیال با یک چرخش 90 درجه از بدنه شیر گلوب عبور می نماید و این امر باعث افت فشار کمتری نسبت به نمونه بدنه مستقیم و بیشتر از بدنه مایل خواهد شد.

مزایا شیر گلوب:

 • دارای قابلیتت کنترل مطلوب
 • قابیلت آب بندی بالا
 • دارای افت فشار متوسط
 • تنظیم خودکار دیسک نسبت به نشیمن گاه بدنه با توجه به طرح اتصال محور و دیسک
 • قابلیت استفاده در مواضعی که خط لوله نیاز به چرخش 90 درجه دارد و حذف زانویی

محدودیت های شیر گلوب :

 • وزن زیاد
 • استفاده محدود
 • گشتاور مورد نیاز بالا
 • باز ماندن شیر در صورت هرگونه شکست اتصال محور به قطعه مسدودکننده