اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

قزوین، بلوار نوروزیان
‌ نبش حکمت ۲۰ . پلاک ۱۳۸ طبقه ۳ واحد ۷

تماس : ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۵
info[at]evanab.com

آشنایی با شیر فلوتر ، شیر فلوتر چیست ، انواع شیر فلوتر

آشنایی با شیر فلوتر ، شیر فلوتر چیست ، انواع شیر فلوتر

شیر فلوتر چیست و چه کاربردی دارد؟ آشنایی با شیر فلوتر میراب

شیر فلوتر یکی از انواع شيرهای کنترل اتوماتیک (شير کنترل سطح آب مخزن) است شرکت میراب است که در سایزهای 50 تا 1000ميليمتر توليد می گردد.

شیر فلوتر از نوع دیـافراگمـی و مجهـز به مدار فرمان و پایـلوت است که با انرژی هيدروليک سيال عبوری از شير کنترل می گردد و به منظور تنظیم سطح آب مخزن در یک محدوده حداقل و حداکثر یا ثابت نگه داشتن ارتفاع تعریف شده ی سطح آب در مخازن طراحی و تولید میگردد.

محدوده کاربرد شیر فلوتر

مناسب برای آب خام و آب آشاميدنی تا حداکثر دمای 70 درجه سانتيگراد می باشد.

توضيحات: وجود املاح و ذرات زیاد در آب باعث ایجاد رسوب در لوله های مدار فرمان و اختلال در عملکرد شير می گـردد. بنـابراین در چنين شرایطی نصب صافی قبل از شير و همچنين بازبينی و سرویس متداوم صافی مدار فرمان توصيه می گردد.

 جهت عملکرد مناسب شیر فلوتر، لزوما حداقل اختلاف فشار 5 متر ستون آب (معـادل 0.5 بـار) بـين فشار ورودی و خروجـی مـورد نيـاز می باشد.

 در زمان تعيين سایز شيرهای کنترل اتوماتيک سایز خط لوله نقش چندان مهمی ندارد بلکه حداقل و حداکثر دبی عبوری سيال ملاک اصلی انتخاب سایز شير می باشد. در جدول ذیل محدوده دبی مجاز بر حسب ليتر بر ثانيه جهت هر سایز از شير کنترلی شرکت ميراب نشان داده شده است که لازم است تعيين سایز اوليه شير بر این اساس صورت گيرد. مقادیر ذیل بر اساس محدوده سرعت مجاز سيال عبوری از شير بدست آمده است بدین ترتيب که محدوده حداقل سرعت مجاز 1 متر برثانيه، متوسط سرعت مجاز 3 متر بر ثانيه و حداکثر سرعت مجاز 5 متر بر ثانيه فرض شده است

جدول حداقل ، نرمال و حداکثر گذر حجمی آب (دبی۹

 

 

 

 

 

توضيح: لازم است توجه شود که تحت هيچ شرایطی سایز شیر فلوتراز سایز خط لوله بزرگتر در نظر گرفته نشود.

توضيح: در نهایت توصيه می شود سایز شير کنترل اتوماتيک با توجه به پارامترهای فوق به نحوی انتخاب گردد کـه شـير همـواره در درصد گشودگی بين 20 تا 80 درصد کار کند.

ويژگی های فنی شیر فلوتر میراب

 • شیر فلوتر نيازی به محرک خارجی ندارد و بوسيله انرژی هيدروليک سيال باز و بسته می شود
 • طراحی بدنه به شکل صاف (گلوب) یا بصورت مایل می باشد. به کاتالوگ شیر فلوتر شرکت ميراب مراجعه گردد.
 •  درپوش شير روی بدنه بوسيله پيچ های سر شش گوش بسته می شود و شير به راحتی قابل سرویس در خط می باشد.
 • عملکرد مسير جریان در شير و آب بندی شير در جهت فلش روی بدنه انجام می شود.
 •  لوله های مدار فرمان از جنس فوالد ضدزنگ و با استحکام مناسب است.
 •  پایلوت از جنس آلياژ پایه مس مقاوم به خوردگی و با دقت عملکردی بالا می باشد.

انواع شیر فلوتر (شیر کنترل سطح آب مخازن)

 

شیر فلوتر با پایلوت انطباقی

در این نوع شیر ، سطح آب داخل مخزن همواره ثابت نگه داشته می شود به عبارت دیگر به هر میزان که از این مخزن برداشت شود شیر معادل همان مقدار حجم آب را وارد مخرن می نماید و در نتیجه سطح آب داخل مخزن همواره بدون تغییر و ثابت می ماند . این شیرها بیشتر برای مخازن ذخیره کوچک یا مخازن متعادل کننده ( مخزن فشارشکن) مورد استفاده قرار می گیرد .

شیر فلوتر انطباقی میراب

شیر فلوتر با پایلوت قطع و وصل

عملکرد این شیر جهت کنترل سطح آب داخل مخزن بین محدوده حداقل و حداکثر تنظیم شده می باشد و برای مخازن ذخیره بزرگ کاربرد دارد . در این نوع شیرها سطح آب داخل مخزن بین یک حداقل و حداکثر متغیر است  ، با این توضیح که زمانیکه سطح آب داخل مخزن به نقطه حداکثر تعریف شده می رسد پایلوت فرمان بسته شدن و قطع جریان را به شیر می دهد . با برداشت از مخزن سطح آب داخل مخزن به تدریج کم ، لیکن شیر کماکان بسته است تا زمانیکه سطح آب به نقطه حداقل تعریف شده می رسد در این حالت پایلوت شیر فرمان باز شدن را صادر کرده و شیر اصلی باز می شود . پایلوت اجازه می دهد شیر آنقدر باز بماند تا سطح آب به نقطه حداکثر تعریف شده برسد، در این زمان مجددا فرمان بسته شدن مجددا به شیر صادر می شود این سیکل دائما در حال تکرار است .

شیر فلوتر میراب با پایلوت قطع و وصل

شیر فلوتر با پایلوت قطع و وصل برقی

عملکرد این شیر دقیقا مانند شیر قطع و وصل است فقط برای شیر قطع و وصل از یک سنسور سطح آب و یک شیر برقی به جای پایلوت در مدار فرمان استفاده شده است.

شیر فلوتر با پایلوت ارتفاعی

در این نوع شیر ، سطح آب داخل مخزن به کمک یک تجهیز خاص و دقیق فشار متناظر با ارتفاع ستون مایع درون مخزن کنترل می شود .پایلوت این شیر بر اساس تغییرات فشار متناظر با ستون آب داخل مخزن عمل می کند به این صورت که با کاهش فشار متناظر آب در مخزن پایلوت مقدار گشودگی شیر را افزایش داده تا ارتفاع آب در مخزن افزایش پیدا کند با بالا رفتن ارتفاع آب در مخزن و افزایش فشار متناظر پایلوت به شیر اصلی فرمان کاهش مقدار گشودگی را صادر می کند این عمل به صورت پیوسته انجام می شود . نصب این شیر بایستی حتما از پایین مخزن باشد.

اجزا و قطعات شیر فلوتر میراب

کاربر گرامی با کلیک بر روی کاتالوگ شیر فلوتر میراب می توانید به لیست اجزا و قطعات اصلی شیر دسترسی داشته باشید.

شرایط حمل و انبارداری شیرهای فلوتر میراب

 • بطور معمول شیر فلوترمتناسب با ابعاد و وزن آن بسته بندی و محکم می شود تا در مقابل شرایط جوی و آسـيب هـای احتمـالی محفـو بماند.
 •  در زمان حمل و انبارداری دیسک شير در وضعيت کمی باز قرار داده شود.
 • در زمان جابجایی و انبارداری نباید هيچ نيرو و ضربه ای به مدار فرمان شير وارد گردد.
 •  ابزار مورد نياز جهت جابجایی و حمل شامل تسمه، کابل یا سيم بکسل باید متناسب با وزن شير که در جداول های موجود در کاتالوگ ميراب مشخص شده انتخاب گردد.
 • در زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از آسيب فردی الزامی می باشد. شير باید در محيط خشک با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش مستقيم نور خورشيد نگهداری و انبـار شـود. در غيـر اینصـورت لاستیک آب بندی شير که از جنس الاستومر است انعطاف پذیری خود را به مرور از دست داده و عملکـرد مناسـب جهـت آب بنـدی نخواهد داشت.
 •  دمای محل نگهداری شير می تواند بين 20 -تا 50 +درجه سانتيگراد باشد. در صورتيکه دمای محل نگهداری شير زیـر صفر درجه باشد لازم است قبل از نصب شير در خط دمای بدنه آن به 5 +درجه سانتيگراد برسد.
 •  درپوش هایی که برای محافظت از فلنج و روزه های شير تعبيه شده است نباید تا قبل از آماده کردن شير جهت نصب باز شوند.
 • از قرار دادن هر شیء اضافه مستقيما روی شير خودداری شود.
 • انبار کردن شيرها روی زمين (تماس مستقيم بدنه با سطح زمين) توصيه نمی شود. بهتر است در قفسه یا روی پالت نگهداری گردد.
 • قطعات یدکی نيز نياز به محافظت دارند و معمولا باید با مواد ضد خورندگی پوشش داده شوند. و بهتـر اسـت ایـن قطعـات بـه نحـوی کدبندی و برچسب گذاری شوند که به راحتی در محل قابل ترخيص و استفاده باشند.
 •  حمل شيرهایی که در کارتن بسته بندی شده اند باید با احتياط انجام شود زیرا احتمال دارد که کارتن بر اثر رطوبت آسيب دیده باشد.
 • حمل شيرها بایستی با احتياط انجام شود و از زمين خوردگی و وارد شدن ضربه به شير جلوگيری گردد. حمل شيرها بایستی توسط جرثقيل و ليفتراک انجام شود و به هيچ عنوان از سایر وسایل نقليه سنگين غيرمجاز ماننـد بيـل مکـانيکی برای این منظور استفاده نشود.
 •  در صورتيکه شیر فلوتربيش از 1 سال در انبار نگهداری شده است لازم است قبل از نصب مورد تست و کنترل مجدد قرار گيرد.