اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، اندیشه نوین آب اوان

راهنمای نصب نگه داری و بهره برداری شیرهای صافی میراب

راهنمای نصب نگه داری و بهره برداری شیرهای صافی میراب

۱- توضیح:
صافی تولیدی شرکت میراب جهت فیلتراسیون سیال خطوط لوله مناسب می باشد .جریان سیال مطابق با جهتی که در روی بدنه صافی نشان داده شده با گذاشتن از رو توری صافی عاری از هر گونه مواد زائد می شود.
کاربرد : در خطوط لوله قبل از تجهیزات حساس به مواد زائد جهت غربال کردن سیالاتی همچون آب ،گاز ،بخار و سیالات خورنده ،به عنوان توری نصب می گردد.
۲- ایمنی:
در زمان عملکرد سیستم که صافی تحت فشار می باشد، از برداشتن در پوش که باعث پاشیدن سیال به اطراف خواهد شد ،خودداری کنید. لطفا به فاکتور های ایمنی توجه شود .فقط در حالتیکه سیستم تحت فشار نباشد ،دمونتاژ وتعمیرات صافی ممکن می باشد. توری در مدت زمان عملکرد می تواند در حدی گرم شود که باعث صدمه زدن به دست شود .تعمیرات فقط زمانی باید انجام گیرد که صافی به اندازه کافی سرد شده باشد.
۳- نصب صافی میراب:
-در صورت داشتن صفحه درپوش فلنج، آنرا بردارید.
_قسمت داخلی لوله وتوری را تمیز نمائید.
_صافی را مطابق با جهت جریان علامت گذاری شده روی بدنه نصب نمایئد.
_در صورتیکه سیال عبوری ازسیستم بخار باشد، سیستم را طوری نصب نمایئد که از ته نشین شدن آب در محفظه جلوگیری کند.
– صافی را در خطوط لوله طوری نصب نمایید که تحت هیچ گونه پیچش ،خمش، برش نباشد.
– صافی را در محل تمییز نگه دارید – جهت حمل ونقل صافی از وسائل مناسبی همانند لیفتراک یا چرخ دستی استفاده کنید.
– فضای کافی در اطراف شیر جهت انجام تنظیمات وپیاده کردن شیر پیش بینی نمایید.
در موقع نصب به جهت جریان دقت کنید:
الف: در صافی اطمینان حاصل کنید که توری در موقعیت صحیح قرار گرفته باشد .در غیر اینصورت ذرات وارد سیستم خواهند شد .
ب:در مواقع احتمال مواردی همچون کاویتاسیون ،ضربه قوچ و تبخیر شدن سیال وجود داشته باشد ،صافی بایستی افقی نصب گردد.
– با استفاده از یک اتصال قابل پیاده شدن می توان میزان افزایش ویا کاهش طول را که در اثرتغییرات درجه حرارت به وجود می آید ،جبران کرد.
۴-راه اندازی شیرآلات صافی :
– متناسب با شرایط کاری همانند فشار و درجه حرارت ،نوع وسایز شیر را انتخاب کنید.
– قبل از راه اندازی ،سیستم را به طور کامل تمییز نمایید.
۵- تعمیرات :
هزینه تعمیر صافی خیلی پایین می باشد. میزان فیلتراسیون صافی به مقدار مواد زائد در سیال دارد.

قطعات یدکی :لاستیک آببندی ،توری