اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، اندیشه نوین آب اوان

دستور العمل نگهداری شیر هوای تک محفظه دو روزنه میراب

دستور العمل نگهداری شیر هوای تک محفظه دو روزنه میراب

لطفا نکات زیر را برای نگهداری در انبار رعایت فرمایید.


۱- شیر هوای میراب را تا قبل از زمان نصب در بسته بندی کار خانه نگهداری نمایید.
۲- شیر تخلیه هوا میراب را در محل خشک ودور از تابش خورشید و عاری از گرد وغبار نگهداری نمایید .
۳- در صورتیکه شیر هوا بیش از مدت ۲سال در انبار نگهداری شده باشد ، لازم است مجددا تست وکنترل گردد.


ب- لطفا نکات زیر را در موقع نصب رعایت فرمایید:
۱- برای جلوگیری از یخ زدگی ، شیر هوای میراب باید درون حوضچه ویا داخل محل سر پوشیده نصب شود.
۲- برای عملکرد صحیح لازم است شیر هوای میراب بطور عمودی وتراز نصب شود ،در غیر اینصورت بدلیل گیر کردن گلوله شناور به راهنما ، عملکرد صحیحی نخواهد داشت.
۳- لازم است یک شیر کشوئی در زیر شیر هوا تک محفظه دو روزنه میراب برای قطع سیال در مواقع ضروری نصب شود.
۴- قبل از نصب شیر هوا باید داخل لوله تمییز گردد.
۵- برای آببندی بین شیر هوا و فلنج لوله باید از واشر لاستیکی تخت استفاده نمود.
۶- پیچ های اتصال شیر تخلیه هوای میراب به لوله باید بطور یکنواخت وضربدری محکم شوند.


لطفا نکات زیر را پس از نصب شیر رعایت فرمائید:
۱- شیر کشویی زیر شیر هوا را با دقت باز نموده تا شیر هوا پر شود .
۲- در صورت رسیدن فشار به  ۰٫۳ اتمسفر ، باید شیر هوا آببندی شود.
۳- برای جلوگیری از بستن غیرضروری و هماهنگ نشده شیر کشویی نصب شده در زیر شیر هوا ، توصیه می شود فلکه آن برداشته شود.
۴- در صورت انجام کامل موارد بالا ، شیر آماده بهره برداری می باشد.
۵- لازم است هر شش ماه یکبار، عملکرد و آببندی شیر هوا مورد بازرسی قرار گیرد.
* در صورت نیاز به بازرسی و یا تعمیر می توانید با بخش تعمیر در همین سایت تماس حاصل فرمایید.