اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

قزوین، بلوار نوروزیان
‌ نبش حکمت ۲۰ . پلاک ۱۳۸ طبقه ۳ واحد ۷

تماس : ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۵
info[at]evanab.com

راهنمای نصب شیر یکطرفه وزنه‌‌ای ، شیر یکطرفه وزنه ای

راهنمای نصب شیر یکطرفه وزنه‌‌ای ، شیر یکطرفه وزنه ای

راهنمای نگهداری ،نصب وبهره برداری شیر یکطرفه وزنه ای میراب ، آشنایی با نصب شیر یکطرفه وزنه ای میراب


الف- لطفا نکات زیر را برای نگهداری شیر یکطرفه وزنه ای در انبار رعایت فرمائید:

۱ –  شیر را تا قبل از زمان نصب حتی الامکان در بسته بندی کارخانه نگهداری نمائید .
۲ –  شیر را در محل خشک و دور از تابش خورشید و عاری از گرد وغبار نگهداری نمائید.

ب‌ –  لطفا نکات زیر را قبل از نصب شیر یکطرفه وزنه ای رعایت فرمائید:

۱ –  پس از خارج نمودن شیر از داخل بسته بندی و قبل از نصب از تمیز بودن داخل لوله از اشیاء خارجی اطمینان حاصل نمائید.
۲ –  فلش نشان دهنده جهت جریان روی شیر باید با جهت جریان در لوله مطابقت داشته باشد.
۳ –   در اطراف محل نصب شیر باید فضای کافی برای انجام کارهای تعمیراتی وجود داشته باشد.
۴ –  در صورت نصب شیر در فضای باز ، باید از تا ثیر عوامل جوی و یخ زدگی آن جلوگیری نمود.
۵ –  روش نصب اهرم مناسب استفاده شیر برای موقعی است که لوله افقی باشد در صورت عمود بودن لوله جای اهرم باید تغییر نماید .
۶ –  وزنه باید طوری تنظیم شود تا در حالت عادی باعث بسته شدن شیر گردد .


ج –  لطفا نکات زیر را در هنگام نصب شیر یکطرفه وزنه ای رعایت فرمائید:

۱ –   در موقع نصب شیر، باید فاصله بین فلنج لوله ها حداقل ۲۰ میلیمتر بیشتر از طول کل شیر باشد تا پیشانی شیر صدمه ندیده و امکان قرار دادن واشر آببندی تخت وجودداشته باشد. ( این فاصله جبران (Dismantling Joint ) موقع محکم کردن پیچها با جابجا شدن قطعات قابل پیاده کردن میگردد.)
۲ –  فلنجهای لوله باید موازی ودر یک راستا باشند. توصیه می شود برای جلوگیری از آسیب به پوشش رنگ فلنجهای شیر ، برای زیر پیچ و مهره از واشر تخت استفاده شود.
۴ –  پس از قرار دادن واشر آببندی تخت در دو طرف شیر، پیچ و مهره ها را بطور یکنواخت و ضربدری باندازه مناسب محکم نمائید.
۵ –  شیر یکطرفه را نباید بلافاصله قبل و یا بعد از قطعاتی مانند زانوئی ، سه راهی شیر و یا سایر تجهیزات نصب نمود ، در غیر اینصورت پروانه به قطعات فوق گیرکرده ، کاملا باز نشده  و در نتیجه مانع عبور جریان سیال خواهد شد

 

عکس شیر یکطرفه وزنه ای میراب

د- لطفا نکات زیر را پس از نصب شیر یکطرفه وزنه ای رعایت فرمائید:

۱ –  در موقع استفاده از شیر، رعایت حداکثر فشار و درجه حرارت و مقایسه با مشخصات شیر الزامی است.
۲ –  قبل از پر کردن لوله باید از صحت عملکرد شیر اطمینان حاصل نموده ، اهرم و وزنه را در تمام مسیر حرکت داده و هیچ وقت اهرم و وزنه را یکباره رها نسازید.
۳ –  با جابه جا نمودن وزنه می توان سرعت بسته شدن شیر را تنظیم نمود .
۴ –  قبل از پیاده نمودن شیر ، فشار داخل لوله را تخلیه نمائید.
۵ –  طراحی شیر یکطرفه وزنه ای میراب به گونه ای است که در خطوط افقی و عمودی قابل نصب بوده و اهرم و وزنه می توانددر هر دو طرف شیر نصب شود.